Yönetimin Yaklaşımı

Sosyal Sorumluluk bilincinde, insan odaklı, şeffaf ve sürekli gelişen kurumsal yönetimi gerçekleştirmek.

Müşterilerimiz beklentilerine istikrarla karşılık vermek.

Karar süreçlerinde katılım ve ortak aklı teşvik eden bir yönetim yaklaşımı oluşturmak.

Üstünlükler sağlayacak şekilde, bugünü ve uzun dönemi planlamak.

Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler yaratmak.