Sosyal Sorumluluk

İlkelerimiz

Bugünün insanına ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek temel ilkemizdir.

Türkiye’nin ve faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, yasalara uygun hareket ederiz.

Çevre koruma bilinciyle davranmak ve bu bilinci yaymak görevimizdir.

Tedarikçilerden müşterilere kadar uzanan zincir içinde herkesle çevrenin korunması konusunda işbirliği yapmaktır.

Atık azaltmayı ve kaynaklarımızı daha verimli kullanmayı işletmeciliğin bir gereği olarak görüyoruz.

İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancındayız.

Tüm çalışanlarımızın; sağlıklı koşullarda ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız.

Tedarikçiden müşteriye kadar, tüm paydaşlarımızın memnuniyetini önemseriz.

Ürünlerimize sahip çıkmak ve satış sonrasında da müşterilerimizin yanında olmak görevimizdir.