Çevre

PRENSİBİMİZ

Fil Filtre, dünya ve üzerindeki yaşama karşı sorumluluk bilinci ile; kaliteli yaşam ortamı için, inovatif ve sürdürülebilir çevre yaklaşımını benimsemiştir.

POLİTİKAMIZ

Çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin eğitim ile çevre bilincini geliştirmeyi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarda bulunmayı,

Atıkların azaltılması, tekrar kullanımı, geri dönüşümü ve geri kazanımı için çalışmalar yapmayı, görsel etkilerini paylaşmayı,

Çevrenin korunmasına yönelik yeni projeleri gündeme getirerek gerçekleştirilmesini sağlamayı,

Doğal kaynakları korumayı,

Çevre yasa ve yaptırımlarına uygun hareket etmeyi,

Gelişmeler yönünde iyileştirmelerin sürekliliğini sağlamayı, taahhüt ederiz,

Enerji kayıplarını önleyerek, tasarrufu sağlamak.