İnovasyon

İnovasyonu; faydaları ölçülebilen ve rekabetçi avantaj yaratacak bir kurum kültürüne dönüştürmek amacıyla kullanırız.

Yeni projelerde, gerekli hallerde değişik kuruluş ve kişilerin birikimlerinden yararlanırız.

Yeni yatırımlarda, çalışanlarımızın geliştirmeye karşı istek ve yeteneklerini artırabilmek için; gerekli ortamın oluşturulmasını sağlarız.

Marka, patent, teknoloji, tasarım, bilişim ağı, fikri ve sınai mülkiyet alanlarında kalıcı üstünlükler için çalışmalar yaparız.